General studies in telugu

General studies in telugu: బుద్ధుడికి భూమిని దానంచేసిన మహిళా అమ్రాపాలి.
లోపాముద్ర ఎవరి భార్య అగస్త్యుని భార్య.
అక్కమహ...

Comments

Popular posts from this blog

current affairs in telugu ADARSHA RYTHU