Current affairs in telugu 2018

Current affairs in telugu 2018: దేశంలో అత్యధిక నిరుద్యోగ బృతిని అందిస్తున్న రాష్ట్రం ? హర్యానా.
అన్న అమృత హస్తం పధకం ఎవరికీ ఉద్దేశిం...

Comments

Popular posts from this blog

current affairs in telugu ADARSHA RYTHU