General studies in telugu

General studies in telugu: కాకతీయులు రామప్ప దేవాలయం, వేయిస్తంభాల గుడిని నిర్మింపజేశారు.
రాష్ట్రకూటులు ఎల్లోరాలో కైలాస గుహలయాన్న...

Comments

Popular posts from this blog

current affairs in telugu ADARSHA RYTHU